CÁN BỘ HỒ SƠ QS ME (Thu Nhập 12-18Tr) CÁN BỘ HỒ SƠ QS ME (Thu Nhập 12-18Tr)
14/06/2022 222

Công ty TNHH Sản xuất và đầu tư Công nghệ Minh Triết là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Cơ và Điện, Công ty sản xuất và thi công hệ thống ĐHKK và cun...

THỦ KHO
28/02/2019 215
THƯ KÝ CÔNG TRƯỜNG
THƯ KÝ CÔNG TRƯỜNG
28/02/2019 918

Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư công nghệ Minh Triết hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất và lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí và thông gió, chuyên th...

CÁN BỘ LÀM HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN
CÁN BỘ LÀM HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN
28/02/2019 945

Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư công nghệ Minh Triết hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất và lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí và thông gió, chuyên th...

KỸ SƯ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ
KỸ SƯ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ
19/02/2019 225

Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư công nghệ Minh Triết hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất và lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí và thông gió, chuyên th...