Công Ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Công Nghệ Minh Triết

Tuyển dụng

Tổng số: (7 Bài viết)
CÁN BỘ HỒ SƠ QS ME (Thu Nhập 12-18Tr) CÁN BỘ HỒ SƠ QS ME (Thu Nhập 12-18Tr) Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 14/06/2022 - 15:24
Tác giả: Phạm Vân
Mô tả:
Công ty TNHH Sản xuất và đầu tư Công nghệ Minh Triết là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Cơ và Điện, Công ty sản xuất và thi công hệ thống ĐHKK và cung cấp thương mại cho các dự án hoặc xây lắp trọn gói hệ thống cơ điện.
NHÂN VIÊN KINH DOANH (SALE) NHÂN VIÊN KINH DOANH (SALE) Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 14/06/2022 - 15:17
Tác giả: Phạm Vân
Mô tả:
Công ty TNHH Sản xuất và đầu tư Công nghệ Minh Triết là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Cơ và Điện, Công ty sản xuất và thi công hệ thống ĐHKK và cung cấp thương mại cho các dự án hoặc xây lắp trọn gói hệ thống cơ điện.
Kỹ Sư HVAC (Lương 11-16Tr + Phụ Cấp) Kỹ Sư HVAC (Lương 11-16Tr + Phụ Cấp) Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 14/06/2022 - 14:28
Tác giả: Phạm Vân
Mô tả:
Công ty TNHH Sản xuất và đầu tư Công nghệ Minh Triết là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Cơ và Điện, Công ty sản xuất và thi công hệ thống ĐHKK và cung cấp thương mại cho các dự án hoặc xây lắp trọn gói hệ thống cơ điện.
THỢ ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ, CƠ KHÍ THỢ ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ, CƠ KHÍ Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 28/02/2019 - 14:49
Tác giả: Trường Nguyễn
Mô tả:
Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư công nghệ Minh Triết hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất và lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí và thông gió, chuyên thi công các dự án chung cư cao tầng, nhà xưởng, nhà máy, nhà bếp, nhà hàng…. Để phục vụ chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty năm 2019 chúng tôi đang có nhu cầu bổ sung thêm nhân sự.
THỦ KHO THỦ KHO Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 28/02/2019 - 14:40
Tác giả: Trường Nguyễn
Mô tả:
Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư công nghệ Minh Triết hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất và lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí và thông gió, chuyên thi công các dự án chung cư cao tầng, nhà xưởng, nhà máy, nhà bếp, nhà hàng…. Để phục vụ chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty năm 2019 chúng tôi đang có nhu cầu bổ sung thêm nhân sự.
THƯ KÝ CÔNG TRƯỜNG THƯ KÝ CÔNG TRƯỜNG Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 28/02/2019 - 14:27
Tác giả: Trường Nguyễn
Mô tả:
Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư công nghệ Minh Triết hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất và lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí và thông gió, chuyên thi công các dự án chung cư cao tầng, nhà xưởng, nhà máy, nhà bếp, nhà hàng…. Để phục vụ chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty năm 2019 chúng tôi đang có nhu cầu bổ sung thêm nhân sự.
CÁN BỘ LÀM HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN CÁN BỘ LÀM HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 28/02/2019 - 14:17
Tác giả: Trường Nguyễn
Mô tả:
Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư công nghệ Minh Triết hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất và lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí và thông gió, chuyên thi công các dự án chung cư cao tầng, nhà xưởng, nhà máy, nhà bếp, nhà hàng…. Để phục vụ chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty năm 2019 chúng tôi đang có nhu cầu bổ sung thêm nhân sự.
Design by truongnx886