Công Ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Công Nghệ Minh Triết

Từ khóa: "từ điển hvac" có 1 kết quả

Những cụm từ tiếng anh hay gặp trong các tài liệu kỹ thuật HVAC Những cụm từ tiếng anh hay gặp trong các tài liệu kỹ thuật HVAC Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 26/06/2020 - 15:27
Tác giả: Admin
Mô tả:

Design by truongnx886