5 bài viết với từ khóa: nhân sự

THỢ ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ, CƠ KHÍ THỢ ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ, CƠ KHÍ
28/02/2019 102

Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư công nghệ Minh Triết hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất và lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí và thông gió, chuyên th...

THỦ KHO THỦ KHO
28/02/2019 103