Công Ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Công Nghệ Minh Triết

Từ khóa: "nhân sự" có 5 kết quả

THỢ ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ, CƠ KHÍ THỢ ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ, CƠ KHÍ Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 28/02/2019 - 14:49
Tác giả: Admin
Mô tả:
Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư công nghệ Minh Triết hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất và lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí và thông gió, chuyên thi công các dự án chung cư cao tầng, nhà xưởng, nhà máy, nhà bếp, nhà hàng…. Để phục vụ chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty năm 2019 chúng tôi đang có nhu cầu bổ sung thêm nhân sự.
THỦ KHO THỦ KHO Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 28/02/2019 - 14:40
Tác giả: Admin
Mô tả:
Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư công nghệ Minh Triết hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất và lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí và thông gió, chuyên thi công các dự án chung cư cao tầng, nhà xưởng, nhà máy, nhà bếp, nhà hàng…. Để phục vụ chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty năm 2019 chúng tôi đang có nhu cầu bổ sung thêm nhân sự.
THƯ KÝ CÔNG TRƯỜNG THƯ KÝ CÔNG TRƯỜNG Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 28/02/2019 - 14:27
Tác giả: Admin
Mô tả:
Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư công nghệ Minh Triết hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất và lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí và thông gió, chuyên thi công các dự án chung cư cao tầng, nhà xưởng, nhà máy, nhà bếp, nhà hàng…. Để phục vụ chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty năm 2019 chúng tôi đang có nhu cầu bổ sung thêm nhân sự.
CÁN BỘ LÀM HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN CÁN BỘ LÀM HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 28/02/2019 - 14:17
Tác giả: Admin
Mô tả:
Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư công nghệ Minh Triết hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất và lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí và thông gió, chuyên thi công các dự án chung cư cao tầng, nhà xưởng, nhà máy, nhà bếp, nhà hàng…. Để phục vụ chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty năm 2019 chúng tôi đang có nhu cầu bổ sung thêm nhân sự.
KỸ SƯ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ KỸ SƯ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 19/02/2019 - 17:39
Tác giả: Admin
Mô tả:
Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư công nghệ Minh Triết hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất và lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí và thông gió, chuyên thi công các dự án chung cư cao tầng, nhà xưởng, nhà máy, nhà bếp, nhà hàng…. Để phục vụ chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty năm 2019 chúng tôi đang có nhu cầu bổ sung thêm nhân sự.
Design by truongnx886