Công Ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Công Nghệ Minh Triết

Dự án đã thi công

Tổng số: (7 Bài viết)
Vinhomes Green Bay Vinhomes Green Bay Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 17/02/2020 - 13:59
Tác giả: Trường Nguyễn
Mô tả:
2017-2018
Vinhomes Gardenia Vinhomes Gardenia Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 17/02/2020 - 12:00
Tác giả: Trường Nguyễn
Mô tả:
2016-2017
Vinhomes Riverside Vinhomes Riverside Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 17/02/2020 - 11:57
Tác giả: Trường Nguyễn
Mô tả:
2017
The Pride The Pride Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 17/02/2020 - 11:55
Tác giả: Trường Nguyễn
Mô tả:
2014-2015
Seasons Avenue Seasons Avenue Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 17/02/2020 - 11:53
Tác giả: Trường Nguyễn
Mô tả:
2016-2017
Thủy điện Văn Chấn Thủy điện Văn Chấn Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 17/02/2020 - 11:44
Tác giả: Trường Nguyễn
Mô tả:
2013
Tòa nhà EVN Tòa nhà EVN Thông tin cơ bản: Ngày đăng: 17/02/2020 - 11:39
Tác giả: Trường Nguyễn
Mô tả:
2014
Design by truongnx886